Vítejte

​na stránkách Sportovního střeleckého klubu Arnika Tachov.Na tomto místě můžete najít přehledy o výsledcích soutěží pořádaných nejenom mateřským klubem SSK Arnika Tachov, ale i Klubem vojáků v záloze - KVZ Shadows Tachov. Jmenované střelecké kluby působí ve městě Tachov a mají sídlo na sportovní střelnici v Rokli.

Členové klubů se věnují sportovní střelbě z krátkých a dlouhých zbraní. Hlavní soutěže ve svazových disciplínách pořádají výbory klubů SSK Arnika Tachov a KVZ Shadows Tachov. Ostatní soutěže může pořádat každý člen klubu v libovolných disciplínách v mezích provozního řádu střelnice. Základním článkem pro činnost klubů jsou svazové stanovy, pro SSK Arnika Tachov platí stanovy Českého střeleckého svazu, pro KVZ Shadows Tachov stanovy Svazu vojáků v záloze.

Členem klubu nebo obou klubů se může stát zájemce, který nahlásí předsedovi klubu potřebné údaje, hospodáři zaplatí v daném roce klubový příspěvek a v neposlední řadě je mezi členy přijat na členské schůzi daného klubu. Členové, kteří reprezentují svůj klub a město Tachov na soutěžích pořádaných Českým střeleckým svazem nebo Svazem vojáků v záloze musí být registrováni v těchto svazech.


předseda SSK Arnika Tachov